Riskler

LAZER GÖZ TEDAVİSİNİN RİSKLERİ NELERDİR

Ameliyata karar vermeden önce, tüm olası komplikasyonlar hakkında bilgi edininiz.

Lazerli lasik ameliyatı sonrası, öncesinden daha kötü görme riski çok düşüktür.

Ancak buna rağmen tüm tıbbi müdahalelerde olduğu üzere, ufakta olsa bir risk olabilir. Lazerli lasik ameliyatlarında komplikasyon oranı %1’in altında seyreder. Olası komplikasyonlar şöyledir:

Göz kuruluğu
LASEK’ e oranla LASIK de daha sık ortaya çıkan sorun gözün kurumasıdır. Bu durum altı ay ile bir yıl arası sürebilir ve suni gözyaşı damlalarının düzenli kullanımını gerektirir. Neredeyse tüm hastalar bu sorunla karşılaşmaktadırlar.

Göz kamaşması
LASİK uygulamasında korneanın sadece bir kısmına lazer uygulaması yapılır, deyim yerindeyse kornea “tıraşlanır”. Görme kusuru ne kadar yüksek olursa bu bölüm o denli küçük olur. Kalan kornea üzerindeki görme kusuru baki kalır. Aydınlık ortamlarda ve gün ışığında bu durum sorun yaratmaz, çünkü göz bebeği ışıkta küçülür ve ışık huzmesi sadece tedavi edilen kornea kısmından göze düşer. Alaca karanlık veya karanlıkta göz bebeği büyüdüğünde ise göz kamaşması artışı ve hale algılaması ve gölgelenmeler meydana gelebilir. Bu durum gece araba kullanırken de sorun yaratabilir. Bu tür değişikler genelde sadece 5 diyoptri üzeri miyoplukta ve hipermetroplukta ortaya çıkar.

Geç iyileşme

Romatizma hastalıklarının bulunması halinde iyileşme gecikebilir. Bu süre zarfında göz doktorunuz tarafından kontrol edilmelisiniz.

Kornea kapakçığının kayması
Çok nadir durumlarda lasik ameliyatından birkaç gün sonrasında, örneğin gözün ovuşturulması nedeniyle, kornea kapakçığının kaymasıyla yeniden bir ameliyat söz konusu olabilir. Bu nedenle ameliyatı takip eden ilk 48 saat boyunca gözlerinizi ovuşturmayın!

Ameliyat sonrası tekrarlayan görme kusuru
Ameliyat öncesi görme kusurunun yüksekliğine bağlı olarak bazı hastalarda ameliyat sonrası düşük de olsa tekrarlayan bir görme kusuru söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda, sabit bir düzeltme şartıyla, tekrar lasik ameliyatı yapılabilir ve lazer ile bu kalan görme kusuru düzeltilebilir.

Kalıcı küçük dereceler
Ameliyat sonrası öncesinden daha bozuk görme riski çok düşüktür. Ancak müdahale anında sabit olmaması veya yaranın iyileşme sürecine bağlı olarak, görme kusuru tedavi sonrası yeniden artış gösterebilir. Bazen bu gibi durumlarda hassas uygulama için ikinci bir ameliyat gerekli olmakla birlikte söz konusu kalan görme kusuru düşük dereceli bir gözlük veya kontakt lens ile de düzeltilebilir.

Flep komplikasyonları
Lazerli lasik ameliyatı uygulamasında otomatik bir keratom yardımıyla kornea flepi açılır: titreşimli bir bıçak yardımıyla 0,16 mm’ lik bir kornea tabakası flepi kesilir ve menteşe gibi geriye doğru açılır. %1 in altındaki nadir durumlarda bu flepin kesimi sırasında komplikasyonlar meydana gelebilir:

İnce flep: kesme işlemi sırasında flep çok ince kesilir ve bu da korneada kat yeri oluşturabilir. Bu gibi durumlarda göze ameliyatı takiben derhal bir kontakt lens takılarak düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bunun titizlikle uygulanması halinde herhangi bir sorun yaşanmaz.

“Buttonhole” veya “düğme iliği” durumunda merkez bölümünde bir deliği olan çok ince kesilmiş bir kornea flepi söz konusudur. Bu gibi durumlarda lazer uygulaması yapılmadan flep tekrar yerine yerleştirilmeli ve kontak lens takılmalıdır. Yaklaşık 3-4 ay sonra yeniden biraz daha derin bir kesik ile lazer ameliyatı uygulanabilir.

Free flep: çok nadir durumlarda kornea flepinin tamamen yerinden kesilmesi söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda kornea flepi veya kornea lenticle yerine konulup geçici bir dikiş ile tutturulmalı ve/veya üzerine bir kontak lens yerleştirilmelidir. Yaklaşık 3-4 ay sonra yeni bir kesik ile lazerli lasik tedavisi sorunsuz gerçekleştirilebilir.

Kesme işlemi için mikrokeratom yerine özel bir lazerin kullanıldığı femto lasik yönteminde, kesme işlemine bağlı komplikasyonlar neredeyse tamamen engellenebilir.

Epitelin içe doğru büyümesi

Diğer bir nadir komplikasyon ise yüzeysel kornea tabakasının, yani epitelin ilk haftalarda kornea kapakçığının altına doğru içe büyümesi olasılığı olup, bunun diğer bir ameliyat ile oradan alınması gerekir. Bu yan etki ancak lasik uygulamasını takiben 4 ila 6 hafta içerisinde görülebilir. Bu nedenle lütfen planlanan takip kontrollerinize geliniz.

Öne doğru ovalleşen kornea
Çok çok nadir durumlarda öne doğru ovalleşme (keratektazi) ve belirgin derecede görme bozukluğu ile birlikte korneanın aşırı zayıflaması görülebilir. İstisnai durumlarda bu türden bir komplikasyonun giderilmesi için bir kornea nakli gerekmektedir.

Enfeksiyonlar
Çok nadir durumlarda yara oluşumlu enfeksiyonlar meydana gelebilir. Bu tür enfeksiyonlar için etkili antibiyotikler bulunmaktadır.

LASEK / PRK lazer uygulamalarındaki diğer riskler

Bir LASEK/PRK uygulaması sonrasında hafif geçici korneal bozukluklar oluşabilir. Bunlar medikal tedavi sayesinde giderilebilir. Uzun sürede genelde kendiliğinden de yok olmaktadırlar (1-2 yıl içerisinde)

Ameliyat sonrasında iyi görebilmek için ne yapabilirsiniz?

  • Romatizma hastalığınızın olması halinde, bunu mutlaka belirtiniz.
  • Ameliyattan sonraki ilk günlerde gözlerinizi ovuşturmayın!
  • Size verilen göz damlalarını düzenli, ancak doktorunuzun söylemiş olduğu süre boyunca kullanınız. Yüksek etkili ilaçların ön görülen süreden uzun süre kullanımı gözlerinize zarar verebilir.
  • Planlanan takip kontrollerine gidiniz.
  • Aşırı ağrı veya aniden meydana gelen görme kötüleşmesinde derhal doktorunuza başvurunuz.