Göz Lazer operasyonları

GÖZ LAZER OPERASYONLARI, TÜRKİYE

Burada göz lazeri ve lens implant konuları hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

    • 1) Göz lazerli ameliyatı (kornea yöntemleri):

Uygulamada iki değişik kornea yöntemi mevcuttur.

    • Lasik
    • Lasek (nadiren kullanılır)

a) LASIK Laser-in-situ Keratomileusis
Lasik kelimesinin genel anlamı, kornea tabakasının içerisindeki yapının lazer teknolojisi ile değiştirilmesidir. 1990 yılından beri bu yöntemle yaklaşık 12 milyon göz lazer tedavisi gerçekleştirilmiştir. Günümüzde Lasik teknolojisi ile, görme kusurlarının yaklaşık % 90’ı tedavi edilebilmektedir.

Geniş uygulama alanı ve çabuk iyileşme süreci nedeniyle, ağrısız olarak en modern ve hassas tekniklerle gerçekleştirilen bu tedavi yöntemi dünya çapında giderek popülerliğini artırmaktadır. Görme kusuru ne kadar az ise, tedavi de o kadar başarılı olmaktadır. Pratikte, Lasik teknolojisi, hafif ve orta dereceli miyopluk, hafif dereceli hipermotropluk ve hafif astigmatizmde uygulanmaktadır. Lasik tedavisi ayakta yapılan bir tedavidir.Hastaneye yatmanıza gerek yoktur.

Laserli doku tıraşlanması , 30 ile 90 saniye arası sürmektedir. Göz hareketlerini izleme sistemi sayesinde, gözünüz sürekli kontrol edilebilmektedir. Gözlerinizi rastgele hareket ettirdiğinizde lazer ışınları sayesinde bir saniye içinde yüzlerce kontrol yapılabilmektedir..

LASİK yönteminin önemli hususları:
Son derece yüksek hassasiyetli ve kalıcı sonuçlar elde edilir.

Görme kusurunun düzeltilmesi korneanın iç kısmında gerçekleştirilir.

Ameliyat sırasında ve sonrasında ağrı yoktur.

Uygulamada iki farklı Lasik uygulaması bulunmaktadır:
– Mikrokeratomlu standart lasik uygulaması (kullanımı hemen hiç yoktur)
– Lazerli keratom ile femto lasik (I-LASIK) uygulaması
ReLex Smile uygulaması

a1) Micro-keratom standart lasik
Uygulamaya başlamadan önce doktor göz kapağını temizler ve ardından göz kapağının sabitlenmesi için bir göz kapak tutucu devreye konur.

Bu yöntemde mikrokeratomun bilgisayarla kumanda edilen bıçağı ile korneanın üst yüzeyinden, kornea ile flep arasında çok ince bir bağlantı kalana kadar ince bir flep tıraşlanır. Kliniklerimiz bu yöntemi artık kullanmamaktadır.

a2) Lazer keratomlu intralase yöntemi, Femto Lasik (I-LASIK)

Femto saniye lasik, “Lasik lazer” veya “intra lasik” olarak da adlandırılan femto lasik miyopluk, hipermetropluk ve astigmatizmin lazerli göz tedavisinde ortaya yeni bir yöntem koymaktadır.

Femto lasik yönteminde excimer lazerin yanında bir de femto saniye lazeri kullanılır. Şimdiye kadar lazerli lasik ameliyatlarda korneadan mikrokeratom ile ince bir flep tıraşlanarak geriye doğru açılmaktaydı. Modern femto lasik tekniğinde ise femto saniye lazeri mikrokeratomun yerine geçer ve ilk kez lazerli lasik göz tedavisinin mekanik cihazlar kullanılmadan gerçekleşmesine olanak tanır.

Lazerli kesimi takiben korneanın üst flepi geriye doğru açılır ve kornea tabakası lazerli lasik ameliyatında olduğu gibi excimer lazer cihazı ile tıraşlanarak görme kusuru düzeltilir.

a3) ReLex Smile Lasik
ReLEx Smile tedavisi, femto-LASIK’in daha da gelişmiş yöntemidir ve kırılma hatasının özellikle güvenli ve yumuşak bir şekilde düzeltilmesini sağlar. En önemli avantaj: ReLEx Smile ile gözlerinizi “flepsiz” bir lazerle lazerlendirebiliriz ve artık korneayı geniş bir alana açmak zorunda değiliz. Korneanın içinde, özel bir femtosaniye lazer, sadece 2 mm erişim yoluyla korneadan alınan ince, üç boyutlu bir dilim hazırlar. Bu prosedür gözü korur, kornea sabit kalır ve flep komplikasyonları en aza indirilir. Bu minimal invaziv tedavi, miyopi, astigmatizmayı ve kuru gözleri düzeltmek için ilk tercihimizdir. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

b) Lasek (Laser Epithelial Keratomileusis)
Lasek uygulaması PRK ve LASİK tekniği arasında sayılması gereken bir yöntemdir.

4 diyoptri miyop ve astigmatın, 3,5 diyoptri hipermetrop ve astigmatın bulunduğu düşük görme kusuruna sahip ve korneası lasik uygulaması ile tedavi edilmeyecek kadar ince olan gözlerde uygulanabilir.

Lasikli ameliyatların tersine korneanın arka yüzü değil, ön yüzü işlem görür. Aynı şekilde bir kornea flepi alkol içeren bir çözelti ile kaldırılır ve tedavi sonrası tekrar yerine yerleştirilir. Burada kendiliğinden yerine sabitlenerek iyileşir.

c) Supracor Lasik (okuma gözlüğüne karşı)
Yakını görmede problem yaşayanlara uygulanan, yakın görüşün düzeltilmesini sağlayan oldukça basit bir işlem olan supracor tedavisinde, gözün dış yüzeyine excimer laser uygulanılarak kornea nazikçe yeniden şekillendirilmektedir. Hem yakın görüşün düzeltilmesinde etkili, hem de diğer uygulamalara göre oldukça güvenilir olan supracor tedavisi, önceleri lasik geçiren hastalara da uygulanabilen bir yöntemdir.

Supracor tedavisinde amaç günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız ve yakından baktığımız yazıları rahatlıkla okuyabilmemizi sağlamaktır. Örneğin bir gazete, bilgisayar, telefon ya da restoran menüsü gibi yakından bakılan yazıları okumak için supracaor tedavisi ile gözün görüş gücü iyileştirilerek hasta bu yazıları gözlüksüz bir şekilde okumaktadır.

Supracor tedavisi tek seansta %90′lık bir başarı sağlar. Son dönemlerin en etkili ve güvenilir yakın görme tedavi metodu olan supracor tedavisi uzak görmeyi hiçbir şekilde engellememektedir.

2) Lens yerleştirme yöntemi
Kornea uygulaması yüksek görme kusurlarında aşılmaması gereken doğal sınırlarına ulaşmaktadır. Miyoplukta bu durum yaklaşık -10 diyoptride ve hipermetroplukta da +4 diyoptride başlar. Bu yöntem aynı zamanda presbiyopiye karşı da kullanılmaktadır.

Bu yöntem iki bölüme ayrılır:

Intraoküler lensler (Fakik OIL)
Presbiyopide ise multi /trifokal lensler

2a) Intraoküler lensler
Göz içerisine nakledilen göz içi lensleri

Çok yüksek miyop veya hipermetrop olan ve fakat fazlasıyla ince bir kornea tabakası nedeniyle lazerli müdahaleye uygun olmayan gözlerde görme kusuru FAKIK – IOL – ameliyatı ile düzeltilebilir.

Olası kornea kusurlarının düzeltilmesine yönelik bir lasik lazer ameliyatı ile bağlantılı olarak 7 ile 25 diyoptri arası miyopi ve 5 ila 13 diyoptri arası hipermetropi görme kusurları düzeltilebilir.

2a1) Uygulama alanı
FAKIK-IOL ameliyatları 18 yaş üstü ve glokom (yüksek göz tansiyonu), bazı retina hastalıkları,katarakt veya glokom (karasu) muzdarip olan hastalarda uygulanabilir. Bu ameliyatın uygulanabilirliği konusundaki karar, görme kusuru derecesinin, göz bebeğinin karanlıktaki büyümesinin ve korneanın tam olarak şeklinin belirlendiği detaylı bir ön muayene sonrası verilebilir.

2a2) Ameliyat
FAKIK-IOL ameliyatı yüksek miyopluk ve hipermetropluk derecelerine sahip hastalarda kesin sonuçlar vermektedir. Göz hastanemizde bu uygulamalar için sadece en iyi yapay göz lensleri kullanılır. Ameliyatla göze yerleştirilen yapay lens, uyumunu ve optik özelliklerini ömür boyu sürdürür. Ameliyat sonrası bu yapay lens ne dışarıdan belli olur ne de hastanın kendisi tarafından yabancı bir cisim olarak algılanır.

2b) Presbiyopide multifokal lensler
Esas itibariyle bu yapay lensler ile gözün yakın mesafelere ayarlama esnekliğini kaybettiği, yaşlılığa bağlı hipermetropluk olarak da adlandırılan, presbiyopi düzeltmeleri yapılır.

Multifokal lenste çeşitli genişlikte konsantrik halkalar “üst üste koyulur” ve bu sayede gözün bilinç dışı doğru görme alanını seçtiği, çeşitli görme alanları veya odak noktaları oluşturulur.

Multifokal lensler uzun zamandır mevcut olup, son yıllarda, bu alanda bir kez daha büyük gelişmeler elde edilmiştir.